pokolenie xyz
Blog

Być czy mieć pokolenie X Y Z

Dawno, dawno temu w czasach powstania świata był tylko Bóg oraz Adam i Ewa. Żyli w pięknym raju, nadzy i […]